Агра-Культурны Фэст

Ahra-festУ апошнія дні лета застаецца адна з апошніх магчымасцей весела і з карысцю правесьці час. 

Запрашаем на Агра-Культурны Фэст – партнёрскі праект Галерэі сучаснага мастацтва “Ў”, Таварыства “Зялёная сетка”, ГА “Экадом”, установы “Агра-Эка-Культура” і літоўскай арганізацыі “Kulturos Ambasada”.

У гэтыя выходныя, 29-30 жніўня, самыя актыўныя традыцыйна збяруцца ў Галерэі “Ў” дзеля таго, каб усвядоміць ролю чалавека ў навакольным свеце, каб задумацца над тым, як уплываюць на нас прыроднае асяроддзе і прадукты, якія мы спажываем.

Чытаць далей »

Social Weekend 6: Усе магчымасці для вашай ідэі!

Social weekendЗ 24 жніўня па 22 верасня 2015 пройдзе прыём заявак на Шосты рэспубліканскі конкурс сацыяльных праектаў Social Weekend.

Арганізатары конкурсу, дабрачынная платформа «МаеСэнс» і асветніцкая ўстанова «Офіс еўрапейскай экспертызы і камунікацыі», правядуць трэнінгі, прыцягнуць ментараў і зробяць усё магчымае для развіцця ідэі ў жыццяздольны ўстойлівы праект.

Чытаць далей »

33 сайта, которые могут вас чему-то научить

paznannieИнтернет сегодня является невероятно мощным ресурсом, который помогает узнать множество полезных вещей.

Каждый из этих сайтов позволяет узнавать все больше и больше нового.

Сейчас это можно сделать даже “не выходя из комнаты”.

Чытаць далей »

Праца vs. вучоба

pracaЯк па­ка­за­лі вы­ні­кі апош­няй хва­лі да­сле­да­ван­ня «EUROSTUDENT», як мі­ні­мум 40% сту­дэн­таў еў­ра­пей­скіх ВНУ рэ­гу­ляр­на су­мя­шча­юць ву­чо­бу і ра­бо­ту.

Ці­ка­ва, што ў жыц­цё­вых пры­яры­тэ­тах сту­дэнц­кай мо­ла­дзі ста­іць на пер­шым мес­цы: ву­чо­ба, на­быц­цё прак­тыч­на­га во­пы­ту ці маг­чы­масць пад­за­ра­біць? І ці за­да­во­ле­ны яны та­кім ста­но­ві­шчам спраў? У Пар­ту­га­ліі, на­прык­лад, толь­кі 22% сту­дэн­таў па­ве­да­мі­лі, што ім уда­ец­ца больш-менш па­спя­хо­ва ба­лан­са­ваць па­між усі­мі сва­і­мі аба­вяз­ка­мі.

Чытаць далей »

Ожидается увеличение иностранных студентов в 2,5 раза

017_mikhail_zhuravkovВ Беларуси рассматривают возможность более широкого англоязычного обучения иностранных студентов.

Об этом рассказал сегодня журналистам министр образования Беларуси Михаил Журавков, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об экспорте образовательных услуг, министр отметил, что в нынешнем учебном году ожидается, что он будет почти в 2,5 раза больше, чем в 2010-м.

Чытаць далей »