Рэкамендацыя CM/Rec(2012)7

u Лістапад 15, 2017
y 1 499

Рэкамендацыя CM/Rec(2012)7 Камітэта міністраў дзяржавам-членам аб адказнасці органаў дзяржаўнага кіравання за забеспячэнне акадэмічнай свабоды і інстытуцыйнай аўтаноміі.

Неафіцыйны пераклад дакумента на беларускую і рускую мовы выкананы Грамадскім Балонскім камітэтам.